e-Gönüllülüğün Yarattığı 7 Temel Değer

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan dijitalleşmenin var olan kapasitesiyle dünyadaki sınırları ortadan kaldırdığını ve toplumlar adına ortak bir kültür oluşturduğunu söylememiz mümkün. Özellikle sosyal izolasyon döneminde bu etkinin çıktılarını daha net gözlemleyebiliyoruz. Dijitalleşmenin etkisiyle günümüzde toplum ve bireyler çeşitli teknolojik sistemlerin gelişimi ve kullanımı konusunda yeni dünyaya ayak uydururken var olan kapasitelerini güçlendirmek için çözüm yolları sunmaya başlayıp değişim öncüsü oldu. Tüm bu olgular ise teknoloji ile değerler arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi ortaya koyarken, dönüşen dünyada değişimi yaratıp faydayı sürdürülebilir kılarken teknolojinin kodlarını iyiliğin evrensel dili birleştirdiğimizde iyiliğin e-hali diye tanımladığımız e-Gönüllülük kendini sahnenin ortasına atıyor. Bu noktada değişimi dönüşümle yaratmanız mümkün! Geleceğe dair en büyük motivasyonumuz umut olunca biz de bu umudu e-Gönüllülükle gerçekleştirebileceğimizi herkese anlatmak ve faydayı her ortamda sürdürülebilir kılmak istedik. Bilgi ve becerileri doğrultusunda toplumda değişimin öncüsü olan e-Gönüllülerin yarattığı 7 temel değeri gel birlikte okuyalım. Keyifli okumalar…

 

1. Sorumluluk

1. Sorumluluk

Dünyadan sorumlu olduğunuzun bilinci ile yarattığınız etkinin sürdürülebilirliğini analiz etmeniz mümkün. Bulunduğunuz yerden e-Gönüllülük ile dijital ortamlarda gerçekleştireceğiniz faaliyetlerle bu etkiyi devamlı kılabilirsiniz.

 

2. Uyum

2. Uyum

Dönüşüme uyum sağladığınız zaman değişimi yaratmak kaçılmaz oluyor. İyiliğe farklı bir bakış açısı sunarak teknolojinin ve dijitalleşmenin getirileriyle e-Gönüllülük faaliyetleri çağı yakalamanızı ve bu doğrultuda faydayı devamlı kılmanızı salayan en etkili unsurlardan.

 

3. Empati

3. Empati

Değişimi yaratmak için e-Gönüllülük faaliyetleriyle çalıştığınız grubun değerlerini, kültürünü ve yaşayış biçimini anlamanız mümkün. Fayda sağlarken tüm bu süreç faydalanıcı grubu daha iyi anlamanızı ve anlamlandırmanıza zemin hazırlayan en değeri faktörlerden.

 

4. İyilik

4. İyilik

Gönüllü olup fark ettiğiniz sorunlara çözüm önerileri sunmaya başladığınız zaman ortaya çıkan en değerli olgu iyiliğin sınır tanımayan evrensel dili ile değişimin bir parçası olabilmeniz. e-Gönüllülük ile iyiliğin "e" haline sizlerde dahil olabilirsiniz.

 

5. Paylaşmak

5. Paylaşmak

Bilgi ve becerilerinizi sosyal etki yaratmak uğruna toplum ve bireylerle paylaştığınız zaman dijital platformlarda gerçekleştireceğiniz gönüllülük faaliyetleriyle paylaşılan en değerli şeyin sevgi olduğunu görebilmeniz mümkün.

6. Mutluluk

6. Mutluluk

Mutluluğu, olumlu etkilerinin sonuçlarını kısa vadede görebileceğimiz bir geleceği e-Gönüllülük faaliyetleri ile yaratabilmeniz mümkün. Yarattığınız etki ile çalıştığınız kitlenin mutluluğuna şahit olduğunuz zaman e-Gönüllülüğün mutluluğun bir parçası olduğuna tanıklık edeceksiniz.

 

7. Güven

7. Güven

Değişimin öncüsü olmak adına daha yaşanılabilir bir geleceğin varlığına güvendiğiniz zaman oluşan büyük resimdeki en kıymetli parçanın güven duygusunun olduğunu farkına varacaksınız.


ECE ÇİFTÇİ HAKKINDA

Ece ÇİFTÇİ SosyalBen Vakfı, SosyalBen Store İktisadi İşletmesi ve SosyalBen Akademi Danışmanlık şirketinin kurucusudur.

Ece hayatının büyük bir kısmını sosyal sorumluluk projesinin gerçekleştirmeye adadı.

Projesi SosyalBen TV8 de yayınlanan Bir Fikrin Mi Var? Yarışmasında birinci olduktan sonra daha fazla kişi bu projeye inanmaya başladı.

Ece Afrika,Asya, Avrupa ve Amerikada yüzlerce çocuğun hayatına dokundu ve projesinin bir sonucu olarak Harvard ve Oxford Üniversitelerinden kabul aldı. Şimdi Hayallerime Dünya inandı diyebilmenin gururunu yaşıyor.

VIDEO BLOG

TWEET AKIŞI

Açelya Akkoyun ile Akla Takılanlar TV360